Услуги

Наети линии
Breza.net предлага на своите корпоративни клиенти Интернет достъп по наета линия. Услугата осигурява 24 часова високоскоростна връзка с Интернет, гарантираща бързина, стабилност и сигурност.

Безжичен и кабелен достъп
Основни предимства на безжичния достъп до Интернет са високата скорост на връзката и липсата на месечни такси за телефон. Потребителите могат да избират различни ценови пакети в зависимост от техните нужди и финансови възможности. С wireless достъпа , клиентите наред със стандартните Интернет услуги могат да ползват VPN, VoIP услуги, пренос на аудио и видео данни и др. За повече информация относно покритието на wireless мрежата, условията за включване и цените можете да се обадите на телефон
038 661213, 0878 664440, 0878 661213

Откриване на домейн <име>.net, .com, .org, .biz, .bg, .eu, други.

Изграждане на Безжична/кабелена връзка след сключване на договор:      до два работни дни - 0лв

                    експресно включване - 30 лв

АБОНАТЪТ заплаща абонаментната месечна такса за всеки абонаментен период най-късно до27-то число на предходния месец (авансово). 

Месечна  такса за подръжка на техн. средства - 5лв.

Абонати, които не са издължили таксата за подръжка до 3 мес заплащат - 5лв,
 а тези, които не са издължили таксата повече от 3 месеца - 15лв.

Месечните такси за достъп при повече от един компютър се договарят допълнително.

Месечна такса , лв. 15 договаряне
Населено
място

гр. Хасково др. региони в Хасковска област